Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.:

Schellingova filosofie zjevení a problém počátku I.Anotace:

Přednáška bude sledovat nejširší koncept filosofie počátku (ARCHÉ) v klasické novověké filosofické tradici ve srovnání s konceptem Hegelovým a Heideggerovým. Akcent bude kladen na zviditelnění temporálního založení této Schellingovy filosofie, na konkrétní podobu jejího onto-theo-logického charakteru a na určení jejího místa v příběhu bytí (die Seinsgeschichte).


Základní materiál pro přednášku:

SCHELLING,F.W.J., Urfassung der Philosophie der Offenbahrung I. (Meiner, Hamburg, 1992)