Rituální jednání

 

Seminář vychází z předpokladu, že jakkoli lze rituálu velmi účinně porozumět ve vztahu k různých jiným, nerituálním skutečnostem a lze hledat např. jeho kosmologický, náboženský, ideologický či společenský význam, existuje i rovina, která je rituálu vlastní, je sui generis a na nic jiného ji převést nelze. Toto vlastní jádro rituálu je zakotveno v tělesnosti, a proto je možné mu porozumět pouze na rovině těla. V našem semináři budeme pěstovat právě tento tělesný typ rozumění rituálu, a to na základě řady praktických experimentů s tělesnými formami. Budeme navazovat na amerického ritualoga Ronalda Grimese a na jeho Laboratoř rituálních studií, kterou Grimes po třicet let provozoval na půdě kanadské Wilfrid Laurier University. Naší druhou akademickou inspirací budou semináře dialogického jednání, jak je již více než deset let na Katedře autorské práce DAMU provádí Ivan Vyskočil se svými asistenty (jedna z jeho asistentek se bude účastnit i našeho kurzu). Od účastníků se očekává, že budou nejen otevřeni k práci s tělem, ale budou zároveň připraveni ji reflektovat, společně o ní diskutovat a vztahovat ji k teoretickým článkům o rituálu, které budeme příležitostně číst. Atesty budou udělovány za aktivní účast.

 

První hodina kurzu bude věnována diskusi o teoretických východiscích a cílích semináře, a to na základě následujících textů, které jsou všichni účastníci povinni si přečíst:

 

Ronald L. Grimes, „Interpreting Ritual in the Field“, in Beginnings in Ritual Studies, Lanham: University Press of America, 1982, s. 1–17

Ronald L. Grimes, „Emerging Ritual“, in Reading, Writing, and Ritualizing, Washington, DC: The Pastoral Press, 1993, s. 23–32

 

Seminář bude časově náročný a bude se konat ve tříhodinových blocích. Doba a místo konání budou stanoveny po dohodě všech účastníků. Případní zájemci nechť se do konce září spojí s Radkem Chlupem.