Empirismus a racionalismus

(původně “Úvod do předkantovské novověké filosofie”)

Zimní semestr 2005/06

 

Úvod do empirismu (J. Hill)

 

Anotace

Tento jednosemestrální kurs si klade za cíl probrat klíčové kapitoly z prací Johna Locka a George Berkeleyho. Budeme klást důraz na odlišnost přístupů těchto dvou filosofů k daným problematikám a uvidíme, že i přes určité společné rysy nejsou členy jednolité filosofické „školy“.

 

Primární texty:

Locke, Esej o lidském rozumu

Berkeley, Esej o nové teorii vidění

Pojednání o principech lidského poznání