Jiří Holba: Buddhismus

 

e-mail: holba@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: pátek 10:40–11:40 (225M)

 

Anotace:

 

Tento dvousemestrální kurs má za cíl uvést posluchače do rozsáhlé a komplexní tradice nazývané buddhismus, jak se rozvíjela ve třech hlavních kulturních oblastech Asie až po dnešek, včetně jejího příchodu na Západ a podoby v současném světě. Studenti budou seznámeni se základními rysy různých buddhistických nauk a buddhistického myšlení, zvláštní pozornost bude věnována praxi a filosofickým aspektům buddhismu. Kurs je koncipován jako úvod, nepředpokládají se tudíž žádné předběžné znalosti tématu.

 

Atestace: Kurs je zakončen ústní zkouškou (absolvování zkoušky předpokládá nastudování veškeré předepsané literatury). V odůvodněných případech (např. v případě studentů Fakulty humanitních studií) je možnost udělení zápočtu za každý semestr.

 

Sylabus:

 

Zimní semestr:

 

Raný buddhismus: Tři velké buddhistické tradice, „neúplnost“ buddhismu, bohové a Bůh v buddhismu, postavení buddhismu v indickém kontextu, historický Buddha a jeho život, Buddhova střední cesta a její cíl, dharma, buddhistická písma, čtyři vznešené pravdy, buddhistická kritika jáství a jeho nauka o an-átmanu, odvislé vznikání (pratítjasamutpáda), koncept „osoby“, znovuzrozování a karmanový zákon,  ontologie abhidharmy, buddhistická obec (sangha), mnišská pravidla (vinaja), školy raného buddhismu (sarvástiváda, sautrántika, théraváda, pudgalaváda, mahásanghika), buddhistická meditace a etika, buddhistická kosmologie.

 

Letní semestr:

 

Mahájánový buddhismus: Počátky mahájány, původ a charakter mahájánových súter, pradžňápáramitová literatura, postava bódhisattvy, mahájánové filosofické školy (madhjamaka, jógáčára, tathágatagarbha, Chua-jen), Lotosová sútra, pojetí Buddhy podle mahájány, cesta bódhisattvů, víra a uctívání v mahájáně (kulty buddhů a bódhisattvů), buddhismus v jižní, severní a východní Asii a na Západě.

 

Seznam předepsané a doporučené literatury bude dodán na počátku kursu.