Sanskrt II

 

Čtyřsemestrální kurs sanskrtu je koncipován jako jazykový kurs pro studenty, kteří projevili zájem o četbu primárních textů hinduismu nebo buddhismu. Cílem kursu je dosáhnout takové pasivní znalosti sanskrtu, která by umožňovala číst a překládat jednodušší sanskrtské texty. Velký důraz je kladen na samostatnou domácí práci a přípravu na každou vyučovací hodinu. V tomto školním roce  dokončíme  probírání učebnice M. Deshpande, A Sanskrit Primer, Ann Arbor: Center for South and Southeast Asian Studies, 1997 (lekce 20–44).

 

Atestace:

Zápočty za zimní a letní semestr se udělují po úspěšném napsání  dvou až tří kontrolních testů v každém semestru. Po absolvování testů a kontrolní četbě budou uděleny body za zkoušku.