Anotace ke kurzu v LS 2006

 

 

Název: Kantova teorie idejí

 

Typ: výběrový seminář

 

Popis: Transcendentální dialektika Kantovy Kritiky čistého rozumu není jen kritikou argumentačních postupů racionalistické metafyziky. Stejně dobře ji lze chápat také jako Kantovo systematické pojednání o rozumu, jehož hlavní epistemickou funkcí je generovat čisté ideje. V této souvislosti se Kant pokouší 'vzít v ochranu' Platónův pojem ideje proti deformacím, kterých tento pojem doznal v novověkých metafyzických teoriích poznání, ať už empiristické či racionalistické provenience. Podle Kanta je např. nesmyslné říci, že pojem červené barvy je ideou. Aby odstranil toto neporozumění, rozvíjí Kant svou vlastní koncepci idejí, jejímž záměrem je vypracovat  'původní' platónský pojem ideje.

Záměrem semináře je na základě četby vybraných pasáží Transcendentální dialektiky Kritiky čistého rozumu analyzovat a interpretovat tento Kantův postup, a tímto způsobem rekonstruovat Kantovo pojetí ideje.

 

Literatura:        1) I. Kant, Kritika čistého rozumu, přel. J. Loužil, Praha 2001.

2) Německé vydání Kritiky čistého rozumu z těchto nakladatelských domů: Reclam, Meiner, Suhrkamp.