O rozdílech mezi Platónem a Aristotelem podle G. Gemista Pléthóna

 

Seminář bude věnován detailní interpretaci vybraných částí Pléthónova spisu De differentiis a případně také některých relevantních pasáží Contra Scholarii pro Aristotele obiectiones. Platonismus, zhuštěně přestavený v těchto dvou traktátech, nám následně poslouží jako východisko k pochopení Pléthónovy filosofie v jejím celku.

 

Kurs je vypsán rovněž jako řecká četba pro pokročilé.

 

Základní literatura:

- B. Lagarde, Le « de differentiis » de Pléthon d’après l’autographe de la Marcienne, Byzantion 43, 1973, pp. 312-320 (řecký text).

- B. Lagarde, Georges Gémiste Pléthon: Contre les objections de Scholarios en faveur d’Aristote. (Réplique), Byzantion 59, 1989, 354-507 (řecký text s francouzským překladem).

 

- Woodhouse, C. M., George Gemistos Plethon. The Last of the Hellenes, Oxford 1986 (obsahuje anglický překlad De differentiis).

- Blum, W., Georgios Gemistos Plethon. Philosophie und Rhetorik im spätbyzantinischen Reich (1355-1452), Stuttgart 1988 (obsahuje německý překlad De differentiis).