Seminář pro doktorandy

 

Lenka Karfíková, Pavel Kouba

ZS 2005/06 (-/2)

 

Cílem semináře je 1) poskytnout prostor k prezentaci vznikajících disertací a ke společné diskusi nad jejich koncepčními problémy; 2) věnovat se na vybraných příkladech metodologii přípravy tezí, které budou podkladem pro rigorosní zkoušku.