Prof. E. Kohák

 

Člověk, dějiny, smysl.

 

Celoroční přednáška pro společný základ, otevřená též pro veřejnost.

 

Účelem přednášky je filosofická reflexe evropské a české kulturní totožnosti. Co je to „smysl“? Co je to „národ“ Je možné přičítat smysl dějinám? Je možné jej přičítat kulturní či osobní totožnosti? Jak rozumět složkám evropské a novodobé české totožnosti? Jaká jsou různá celková pojetí evropské a české totožnosti? Jaké otázky si potřebujeme klást o sobě, o svém národním společenství, o společenství Evropské unie?

 

Doporučenou četbu budu oznamovat průběžně s jednotlivými náměty.

 

 On-line materiály ke kursu v systému MOODLE -  http://moodle.ff.cuni.cz.