Pavel Kouba

 

Politická filosofie

Dvousemestrální, povinně výběrový kurs sestávající z přednášky a četby (2 a 2 hod. týdně).

 

Politika byla jako téma pro filosofii už na počátku tradice jakýmsi "zvětšovacím sklem", pod nímž mají být lépe, tj. ve větším měřítku čitelné a řešitelné některé základní filosofické problémy lidského bytí. Zatímco Platón tímto zvětšovacím sklem spíše promítá do měřítka obce určitou filosofickou koncepci, jsme v poslední době svědky toho, že filosofie sama se stává politickou, že se fenomén politična stává důležitým vodítkem filosofie.

 

Kurs se bude zabývat politickou filosofií v tomto významu, tj. filosofií inspirovanou politickou zkušeností, z hlediska této zkušenosti se pokusí tematizovat některé základní aspekty lidského bytí: moc, svobodu a soudnost.

 

V ZS bude v centru výkladu i semirnární četby dílo Hannah Arendtové a její pojetí politického jednání a politické moci, v LS různé aspekty politické svobody, základní filosofický půdorys tradičního sporu mezi liberalismem a konzervatismem, prodloužený v rámci časových možností až k současné podobě diskuse mezi liberalismem a komunitarismem.

 

 

Základní literatura (další literatura a texty pro seminární četbu budou upřesněny během kursu):

 

Arendt, H.: Vita activa (The Human Condition) - k dispozici bude pracovní        český překlad

Arendt, H.: O násilí (Praha, Oikúmené 1995)

Arendt, H.: Krize kultury (Praha, MF 1994)

Arendt, H.: Přednášky o Kantově politické filosofii (Praha, Oikúmené 2002)

Strauss, L.: Eseje o politické filosofii (Praha, Oikúmené 1995)

Kis, J. (vyd.): Současná politická filosofie (Praha, Oikúmené 1997)

 

 

Doporučená sekundární literatura:

 

Ballestrem-Ottmann: Politická filosofie XX. století (Praha, Oikúmené 1993)