EMPIRISMUS A RACIONALISMUS - SEMINÁŘ:

ÚVOD DO DESCARTA

 

Jan Palkoska

 

 

Seminář je zamýšlen jako integrální součást kursu „Empirismus a racionalismus“. V návaznosti na přednášku (viz anotaci k příslušnému kursu – středa 12:30-14:05) budeme seminárně číst vybrané pasáže z Descartových základních textů.

Účast v semináři nepředpokládá znalost cizích jazyků ani předběžné speciální znalosti v oboru. Podmínkou k udělení zápočtu je solidní docházka a předložení seminární práce na předem dohodnuté téma.

 

 

Primární literatura:

 

Descartes, R., Meditationes de prima philosophia / Meditace o první filosofii, přel. P. Glombíček a T. Marvan, Praha 2001.

Descartes, R., Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi, přel. P. Glombíček, T. Marvan a P. Zavadil, Praha 2003.

Descartes, R., Regulae ad directionem ingenii / Pravidla pro vedení rozumu, přel. V. Balík, Praha 2000.

Descartes, R., Principia Philosophiae / Principy filosofie, přel. T. Marvan a P. Glombíček, Praha 1998.

Descartes, R., Rozprava o metodě, přel. V. Szathmáryová-Vlčková, 3. vyd. Praha 1992.

Descartes, R., Vášně duše, přel. O. Švec, Praha 2002.

 

Doporučená sekundární literatura:

 

Bennett, J., Learning from Six Philosophers, Oxford 2001.

Chappell, V., Descartes's Meditations: Critical Essays, Rowman & Littlefield, 1997.

Cottingham, J. (Editor), The Cambridge Companion to Descartes (Cambridge Companions to Philosophy), Cambridge 1992.

Marion, J.-L., Sur le prisme metyphysique de Descartes, Paris 1986.

Röd, W., Descartes, München 1995.

Röd, W., Novověká filosofie, sv. 1, přel. J. Karásek, Praha 2001: kap. 3.

Williams, B., Descartes, London 1978.

Wilson, M. D., Descartes, London1993.