SKEPTICISMUS V SOUČASNÝCH ANALYTICKÝCH DISKUSÍCH

 

Jan Palkoska

 

 

Cílem kursu je uvést posluchače do soudobých analytických diskusí týkajících se tzv. kartesiánských forem skepticismu ohledně perceptuálního poznání vnějšího světa. Soustředit se budeme zejména na tři vůdčí typy reakcí na skeptickou argumentaci v anglo-americkém prostředí – teorii relevantních alternativ, neo-mooreovský přístup a sémantický kontextualismus – a na spor mezi externalisty a internalisty o samotnou povahu skeptické výzvy.

U účastníků se předpokládá schopnost číst anglické texty. Kostru kursu budou tvořit přednášky, které budou průběžně doplňovány seminární četbou a referáty. Podmínkou pro udělení zápočtu je solidní docházka a dále buď přednesený referát nebo krátká esej předložená po skončení kursu.

 

 

Doporučená literatura:

 

Brueckner, A., „Why Nozick is a Sceptic“, Mind 93 (1984): 259-264.

Brueckner, A., „The Structure of the Skeptical Argument“, Philosophy and Phenomenological Research 54 (1994): 827-835.

De Rose, K., „Solving the Skeptical Problem“, The Philosophical Review 104 (1995): 1-52.

Dretschke, F., „Epistemic Operators“, Journal of Philosophy 67 (1970): 1007-1023.

Feldman, R., „Contextualism and Skepticism“, Philosophical Perspectives 13 (1999): 91-114.

Moore, G. E., „Proof of an External World“, Proceedings of the British Academy 25 (1939).

Nozick, R., Philosophical Explanations, Oxford 1981, Ch. 3.

Sosa, E., „Philosophical Skepticism and Epistemic Circularity“, Proceedings of the Aristotelian Society, Suppl. Vol. LXIV (1994): 263-290.

Sosa, E., „Reflective Knowledge in the Best Circles“, The Journal of Philosophy 94 (1997): 410-430.

Sosa, E., „How to Defeat Opposition to Moore“, Philosophical Perspectives 13 (1999): 141-154.

Stroud, B., The Significance of Philosophical Scepticism, New York 1984, Ch. 1.

Stroud, B., „Scepticism, ,Externalism‘, and the Goal of Epistemology“, Proceedings of the Aristotelian Society, Suppl. Vol. LXIV (1994): 291-307.

Vogel, J., „The New Relevant Alternatives Theory“, Philosophical Perspectives 13 (1999): 155-180.