Význačné postavy arabské a židovské falsafy

 

Přednáška  2/-

Určena studentům oboru filosofie, religionistika, arabistika a hebraistika.

 

V průběhu dvou semestrů se studenti seznámí s nejznámějšími spisy významných postav arabské a židovské filosofie 11., 12. a 13. století. Nejprve budou představeni zástupci  novoplatónského proudu myšlení – Saadja gaón, al-Fárábí, Ibn Gabirol, Jehuda Halevi, Ibn Paquda a Avicenna –, následně pak myslitelé, kteří jsou tradičně řazeni k proudu arabského aristotelismu – Ibn Bádždža, Ibn Tufajl, Averroes a Maimonides.

 

Podmínky pro udělení zápočtu jsou pravidelná účast na hodinách a písemná práce v rozsahu 5-10 stran.

 

Doporučená literatura:

-         S.H. Nasr, O. Leaman: History of Islamic Philosophy, Routledge, 2001

-         O. Leaman, An Introduction to Mediaeval Islamic Philosophy, Cambridge University Press, 1985

-         H. Corbin: Histoire de la philosophie islamique, Gallimard, Paris, 1986

-         O. Leaman, D.H. Frank: History of Jewish Philosophy, Routledge 1997

-         I. Husik: A History of Mediaeval Jewish Philosophy, Atheneum, New York, 1969