Význačné postavy arabské a židovské falsafy - četba

 

Seminář -/2

Určen studentům oboru filosofie, religionistika, arabistika a hebraistika.

 

Seminář navazuje na přednášku stejného názvu, účast na něm však není podmíněna absolvováním přednášek. Výběr textů bude částečně ovlivněn jazykovými znalosti účastníků kursu. V zimním semestru budeme číst několik kapitol z Knihy o víře a věděních Saadji gaóna a ukázky z Haleviho románu Kuzari, v  semestru letním úryvky z Avicennovy Knihy uzdravení (duše) a Averroovy Knihy o harmonii mezi filosofií a náboženstvím.

 

Podmínky pro udělení zápočtu jsou aktivní účast na hodinách a překlad s komentářem v rozsahu 4-7 stran.

 

Doporučená literatura:

-         Saadja al-Fajjúmí, The Book of beliefs and opinions, překlad S. Rosenblatt, Yale University Press, 1976

-         Averroes, The Book of the Decisive Treatise:Determining the Connection between the Law and Wisdom, překlad Ch. E. Butterworth, Brigham Young University Press, 2001