Štěpán ŠPINKA a Jakub ČAPEK:

Blaženost, jednání a rozumnost u Aristotela

 

Kurs věnovaný Aristotelově etice se zaměří na Aristotelovo pojetí rozmýšlení, volby a jednání z  III. a VI. knihy Etiky Nikomachovy, hlavní důraz bude položen na objasnění pojmů proairésis a fronésis. Kurz navazuje na loňskou “Blaženost u Aristotela”, účast na této blaženosti však není podmínkou sledování kursu. Na úvod nabídneme systematické shrnutí předchozích pasáží Etiky Nikomachovy. Poté se budeme podrobně zabývat čtvrtou až osmou kapitolou třetí knihy, kde Aristoteles rozvíjí své pojetí volby, abychom pak přešli ke klíčovým kapitolám knihy šesté, v níž se nachází proslulé pojednání o rozumnosti (fronésis), na které nejrůznějšími způsoby navazuje soudobá filosofie.

Kurs bude probíhat formou stručných referátů a čtení vybraných pasáží Etiky Nikomachovy a dalších Aristotelových spisů. Atesty ke kursu je možné získat formou referátu (zápočet či kolokvium), případně složením zkoušky sestávající ze dvou částí: z otázky předpokládající znalost vybrané sekundární literatury a z interpretace examinátorem vybrané pasáže Etiky Nikomachovy. Připuštění ke zkoušce bude podmíněno získáním zápočtu či kolokvia na základě předneseného referátu.

 

Doporučená literatura:

Texty:

Aristoteles: Ethica Nicomachea (ed. I. Bywater), Oxford Classical Texts, Oxford 1894
Aristoteles: Ethica eudemia (ed. R.Walzer), Oxford Classical Texts, Oxford 1991
Aristoteles (?): Magna Moralia (ed. F. Susemihl), Teubner, Lipsko 1883

Překlady, komentáře:

A. Kříž: Aristotelés, Etika Níkomachova, Praha 1996

W. D. Ross: Nicomachean Ethics, in: J Barnes (ed.): The Complete Works of Aristotle, Princeton 1984
T. Irwin: Aristotle, Nicomachean Ethics, Indianopolis 1985
Ch. Rowe, S. Broadie: Aristotle, Nicomachean Ethics, Oxford 2002
H. H. Joachim: The Nicomachean Ethics, Oxford 1951
H. Rackham: The Nicomachean Ethics, , in: the Loeb Classical Library, Aristotle, Cambridge 1999.

L.H.G. Greenwood: Aristotle, Nicomachean Ethics, Book VI, Cambridge 1909

M. Woods: Aristotle, Eudemian Ethics, Books I, II and VII, Oxford 1982
J. Solomon: Eudemian Ethics, in: J. Barnes (ed.): The Complete Works of Aristotle, Princeton 1984
H. Rackham: Eudemian Ethics, in: the Loeb Classical Library, Aristotle, Cambridge 1952

G.C. Armstrong: Magna Moralia, in: the Loeb Classical Library, Aristotle, Cambridge 1982
S. G. Stock: Magna Moralia, J. Barnes (ed.): The Complete Works of Aristotle, Princeton 1984

G. Bien (Hg.): Aristoteles, Nikomachische Ethik (překlad E. Rolfes), Hamburg 1984
O. Gigon: Aristoteles, Nikomachische Ethik, München 1972
F. Dirlmeier: Aristoteles, Nikomachische Ethik, Berlin 1956
F. Dirlmeier: Aristoteles, Eudemische Ethik, Berlin 1962
F. Dirlmeier: Aristoteles, Magna Moralia, Berlin 1958
U. Wolf: Aristoteles' Nikomachische Ethik, Darmstadt 2002

R. A.Gauthier, J. Y. Jolif: L’Ethique à Nicomaque. Louvain-Paris 1970
J. Tricot, L’Ethique à Nicomaque, Paris 1994.

Další literatura (výběr):

D. Bostock: Aristotle’s Ethics, Oxford 2000
S. Broadie, Ethics with Aristotle, Oxford 1991
F. Buddensiek: Die Theorie des Glücks in Aristoteles‘ Eudemischer Ethik, Gottingen 1999
J. M. Cooper: Reason and Human Good in Aristotle, Cambridge 1975
T. Engberg-Pedersen: Aristotle’s Theory of Moral Insight, Oxford 1983

G. J. Hughes: Aristotle on Ethics, London 2001
A. Kenny: The Aristotelian Ethics, Oxford 1978
A. Kenny: Aristotle on the Perfect Life, Oxford 1992

A. Kenny: Aristotle’s Theory of the Will, London 1979
R. Kraut: Aristotle on the Human Good, New Jersey 1989

C. Natali: The Wisdom of Aristotle, Albyny 2001 (orig. Sagezza di Aristotele, Napoli 1986)

C.D.C. Reeve: Practices of Reason, Oxford 1992

G. Richardson-Lear: Happy Lives and the Highest Good: An Essay on Aristotle's Nicomachean Ethics, Princeton 2004

F. Sparshot: Taking Life Seriously, Toronto 1994

J.O. Urmson: Aristotle's Ethics, Oxford 1987


P. Aubenque: Rozumost podle Aristotela, Praha 2003
M. Nussbaumová: Křehkost dobra, Praha 2003
R. Spaemann: Štěstí a vůle k dobru, Praha 1998

 

 
Sborníky:

Anton, J.P., A. Preus (eds.). Aristotle's Ethics: Essays in Ancient Greek Philosophy, vol. 5, Albany: 1991
Barnes, J., M. Schofield, R.Sorabji (eds.). Articles on Aristotle, vol. 2, Ethics and Politics, London 1977

Kersting, W. (ed.): Klugheit, Velbrück Wissenschaft, Weilerswist 2005

Rorty, A. O. (ed.). Essays on Aristotle's Ethics, Berkeley 1980
Sherman, N. (ed.). Aristotle's Ethics: Critical Essays, Lanham 1999
Sim, May (ed.). The Crossroads of Norm and Nature, Lanham 1995

Hager, F.-P. (Hg.): Ethik und Politik bei Aristoteles, Darmstadt 1978
Höffe, O. (Hg.): Aristoteles, Die Nikomachische Ethik, Berlin 1995
Mueller-Goldingen, Ch. (Hg.): Schriften zur aristotelischen Ethik, Hildesheim 1988

J.-Y. Chateau: La vérité pratique : Aristote, « Éthique à Nicomaque », Livre VI, Paris 1997

S. Vergnieres: Ethique et politique chez Aristote : physis, ethos, nomos, Paris 1995
G. Romeyer Dherbey: L'excellence de la vie : sur "L'Éthique a Nicomaque" et "L'Éthique a Eudeme" d'Aristote, Paris 2002