Erós, duše a řeč (Platónův dialog Faidros)

 

Kurs doplňuje přednášku „Obrat k logu a připodobnění bohu“, lze ho však absolvovat i bez účasti na ní. Cílem kursu e podat výklad Platónova dialogu Faidros, ukázat na konkrétním příkladu možnosti i meze podrobnější interpretace jednoho Platónova dialogu a osvojit si základy práce s filosofickým textem.

Hlavní pozornost bude v rámci interpretace věnována duši, jejímu pohybu a tomu, co pro utváření duše a pro její pohyb znamenají dvě nesmírně mocné, zároveň však ambivalentní veličiny: láska a řeč. Během kursu se pokusíme také ukázat, jakým způsobem se v tomto dialogu prolínají motivy „ranějších“ fází Platónovy filosofie s ideou „pozdní“ Platónovy dialektiky, demonstrovat vnitřní souvislost zdánlivě velmi různorodých motivů Platónovy filosofie a zvážit, jaké světlo vrhá Platónova kritika psaného slova na jeho vlastní dílo.

            Interpretace bude vycházet z českého překladu; kurs nevyžaduje znalost řeckého jazyka, alespoň základní znalosti jsou však vítány. 

Zápočty z kursu lze získat na základě převzetí patronátu nad vybranou pasáží, vypracování písemné práce a členění dialogu Faidros.

Účast na tomto kursu je jednou ze dvou možností, jak absolvovat seminář k přednášce „Obrat k logu a připodobnění bohu“. Druhou, alternativní možností je účast na stejnojmenném diskusním semináři.

 

Doporučená sekundární literatura k dialogu Faidros:

 

Burger R.: Plato’s „Phaedrus“: A Defense of a Philosophic Art of Writing, Birmingham 1980

Brisson, L.: Platon: „Phèdre“, Paris 1989

Griswold, Ch.L.: Self-Knowledge in Plato’s Phaedrus, New Haven 1986

Hackforth, R.: Plato’s „Phaedrus“, Cambridge 1932

Heitsch, E.: Platon. Phaidros, Göttingen 1995

Rowe, C.J.: Plato: Phaedrus, with Translation and Commentary, Warminster 1986

de Vries, G.J.: A Commentary on the „Phaedrus“ of Plato, Amsterdam 1969