Obrat k logu a připodobnění bohu

 

Cílem přednášek je podat úvod do Platónovy filosofie a ukázat, jak spolu souvisí dvě její základní charakteristiky: „obrat k logu“ a „připodobnění bohu“. Je to totiž právě „obrat k logu“ usilující o „připodobnění člověka bohu“, který Platónovi umožnil zásadním způsobem proměnit starší myšlenkové a náboženské tradice, a stát se tak klíčovým myslitelem pro formování jak evropské filosofie v užším slova smyslu, tak také šíře pojatých evropských duchovních dějin.

Přednášky budou vycházet z interpretace vybraných pasáží Platónových děl (Obrana Sókrata, Faidón, Ústava, Parmenidés, Theaitétos, Sofistés, Filébos, Faidros, Timaios a Zákony) a pokusí se vysvětlit, o jaký obrat k jakému logu a o jaké připodobnění jakému bohu Platónova filosofie usiluje a proč Platón považuje tento obrat a připodobnění za dvě klíčové charakteristiky nejen vlastní filosofie, ale každého dobrého lidského života.

 

Seminář k přednášce je možné absolvovat dvojím způsobem. Buď účastí na diskusním semináři „Obrat k logu a připodobnění bohu“, nebo účastí na semináři „Erós, duše a řeč (Platónův dialog Faidros)“.

 

Základní doporučená literatura:

 

Platón: Obrana Sókrata, Faidón, Ústava, Parmenidés, Theaitétos, Sofistés, Filébos, Faidros, Timaios, Zákony

 

• A. Graeser: Řecká filosofie klasického období, Praha 2000, část III. Platón, s. 163-269
• Ch. H. Kahn: Plato and the Socratic Dialogue, Cambridge 1996

D. Ross: Plato’s Theory of Ideas, Oxford 1951

D. Sedley, The Ideal of Godlikeness, in: G. Fine (vyd.), Plato, II: Ethics, Politics, Religion and the Soul, Oxford 1999, str. 309-328

 

H. Merki: OMOIŌSIS THEŌ, Freiburg 1952

  M. Hoffmann: Die Entstehung von Ordnung, Stuttgart und Leipzig 1996

 

Sekundární literatura k jednotlivým probíraným dialogům u anotace ke stejnojmennému semináři.

 

Atestace:

Viz zkoušky z dějin a systematiky.