Bakalářský a diplomový seminář 2005/06

 

 

Cílem semináře je vytvořit prostor, v němž by bylo možné prezentovat a diskutovat přípravné fáze bakalářských a magisterských diplomových prací studentů filosofie ÚFaR. Seminář je tedy primárně určen studentům, kteří již píší či připravují bakalářské a diplomové práce, srdečně zváni jsou však také další vážní zájemci. Přesný pořad jednotlivých seminárních sezení bude domluven na prvé hodině 23.2.