ČETBA KE STAROSEVERSKÉMU NÁBOŽENSTVÍ

IV. RUNOVÉ NÁPISY

 

 

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ: FF UK Celetná (C 208), podzimní semestr, pondělí 17:30-19:00.

 

 

            Cílem semináře bude zasvětit posluchače do četby runových nápisů, nejstaršího a nejspolehlivějšího pramene staroseverského náboženství. Předmětem četby však nebudou pouze runové nápisy s náboženským obsahem, nýbrž celá, proporcionálně zastoupená šíře runového materiálu, počínaje pamětními nápisy, přes dopisy, vzkazy a věnování a až k runovým zákoníkům. Z důvodů interpretačních bude příležitostně přistoupeno i k četbě jiných literárních památek – eddických písní, skaldských básní či prózy. U zájemců se předpokládá slušná znalost staré severštiny