VĚŠTBY A PROROCTVÍ V ARCHAICKÝCH KULTURÁCH

 

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ: FF UK Celetná (C 208), podzimní semestr, čtvrtek 17:30-19:00.

 

Těžištěm semináře bude snaha ukázat, jak se v různých kulturách projevoval kontrast mezi fenomény, které předběžně nazýváme “proroctví” a “věštba”, a které víceméně korespondují s pojmy induktivní a deduktivní mantiky. Na jedné straně stojí věštba, tedy mantická metoda založená na pozorování a výkladu “znamení” pomocí tradičního a racionálního systému korespondencí mezi “symbolem” a jeho “významem” (např. ptakopravectví) - na straně druhé potom proroctví, tedy inspirovaný a bezprostřední pohled do budoucnosti.

Jaký byl význam těchto dvou druhů mantiky v jednotlivých kulturách? Byla jedna z obou cest považována za inferiorní a zavrženíhodnou, zatímco druhá byla vážena a institucializována? Jaký byl společenský statut obou druhů mantiky? Jaký byl jejich náboženský výklad? Jaké náboženské představy s nimi byly spojovány?  Jaké pojmy času, nutnosti, determinace a osudu ležely v základu těchto představ?

Seminář by neměl vyústit v přehled mantických technik či slavných proroků, ale spíše v rozbor náboženských a filosofických myšlenek a představ, které byly s mantikou spojovány.

V rámci semináře nebudou udělovány žádné atesty.

 

 

6.10. Renata LANDGRÁFOVÁ (ČNEC):Když přijde březí gazela.“ Proroctví a věštby ve starém Egyptě.

 

13.10. Tomáš VÍTEK (FÚ AV ČR): Věštec v antickém Řecku.

 

20.10. . Jiří HOBLÍK (KSV PF UJEP; KKS FÚ AV ČR):Transformace biblické profétie.“ Od hebrejské profétie k (bílými místy obklopené) profétii raně křesťanské. S brankou do dalších dějin křesťanství

 

27.10. Daniel ŘEHÁK (ÚČL AV ČR): Vytržení a druhý zrak - těkavost jejich záznamu.”
Proroctví a věštba ve středověkém Irsku a keltské Británii.

 

3.11. Jiří STARÝ (ÚFAR FF UK): „Teskní havrani a ukradení koně.“ Proroctví a věštba ve staroseverském náboženství.

 

10.11. Dalibor ANTALÍK (ÚFAR FF UK): Chomáč vlasů, třáseň roucha a revize omin.“ Věštby  a proroctví ve starověké Sýrii.

 

17.11. Přednáška se nekoná

 

24.11. Pavel ČECH (ÚSJ FF UK): Hospodin mluví, kdo by neprorokoval?” Věštby a proroctví ve Starém zákoně a v rabínském judaismu.

 

1.12. Dita RUKRIGLOVÁ (ÚFAR FF UK):Mišnai Tóra a dopis Marseillským.“ Proroctví u Maimonida

 

8.12. Luboš KROPÁČEK (ÚBVA FFUK): Triumfální dějiny proroctví v islámu.

POZOR: ZAČÁTEK PŘEDNÁŠKY POSUNUT NA 15.40 !!!

 

15.12. Jakub MARŠÁLEK (ÚDV FF UK): Kosti, přesličky a cesta nebes.“ Věštby  a proroctví ve starověké Číně.

 

22.12. Ondřej PRCÍN (KFaDPV PřF UK): Specifika staroindické astrologie.

 

5.1. Michal KOVÁŘ (Ústav uralských literatur University Eötvöse Loránda): „Kukačka už zakukala.“ Předpovědi u Laponců.