Karel Thein

Anotace 2005-2006

 

 

Cicero, O přirozenosti bohů

 

            Četba Ciceronova dialogu, který je základním svědectvím o helénistické filosofické teologii (stoikové, epikurejci, akademikové). Zejména v případě stoiků a epikurejců půjde o rekonstrukci úzké souvislosti filosofické teologie (zásadně odlišné od jakékoli formy náboženství) s fyzikou i etikou.

Zájemcům se doporučuje opatřit si český překlad dr. Antonína Koláře (Praha, Jan Laichter, 1948) a originální text (bez ohledu na vydání; vše další bude upřesněno na začátku ZS). Atesty budou udělovány za referát v semináři, případně písemnou práci na dohodnuté téma.