O lidské přirozenosti (výuka ve společném základu)

 

 

UPOZORNĚNÍ: písemné práce pro získání atestu v ak. r.2005/06 nutno odevzdat do 15.září 2006

 

 

            Cílem přednáškového cyklu je rekonstrukce proměn, jimiž prošla idea lidské přirozenosti od prvního výskytu substantiva fysis až do 19. století. Výchozím motivem bude klasické pojetí člověka jako odchylky od pravidelného řádu světa, jinými slovy motiv lidské jedinečnosti a s ní související vnitřní rozmanitosti lidského druhu: idea lidské přirozenosti, která sama není (jak uvidíme) ničím ani přirozeným ani obecným, je uchopením původní rozmanitosti, k níž patří především nesmírně důležitá obdoba mezi situací člověka jako jedince a lidstva jako druhu (lidský jedinec je v rámci lidského druhu tím, čím je člověk v rámci světa).

            Téma struktury lidského druhu, promítané do různých názorů na postavení člověka vzhledem ke zvířatům, bohům a kosmu bude doplňováno zkoumáním řady antických i moderních textů, v nichž se otázka druhové a individuální jedinečnosti člověka prolíná s motivy emocí a vůle. 

Atesty budou udělovány na základě písemné práce na dohodnuté téma. Způsob udělování atestů bude upřesněn v úvodním týdnu ZS, a to včetně témat vhodných ke zpracování.

 

Výběr z literatury vhodné ke zpracování k atestu (pouze indikativní; samostatná volba dalších textů je možná po dohodě s přednášejícím):

 

Platón, Ústava kniha druhá a třetí (kterýkoli český překlad)

Aurelius Augustinus, O Boží obci kniha XIII, kap. 1-14, Praha, 1950

Thomas Hobbes, Leviathan, díl první „O člověku“, Praha, 1941 (2005)

Jean-Jacques Rousseau, Rozprava o původu nerovnosti mezi lidmi (libovolné české vydání)

Charles Darwin, O původu člověka, Praha, 1970

Michel Foucault, Slova a věci (existuje slovenský překlad, 1987)

Stanislav Komárek, Lidská přirozenost: od Charlese Darwina po Irenea Eibl-Eibesfeldta, Praha, 1998

Edward Osborne Wilson, O lidské přirozenosti: máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem?, Praha, 1993

Jared Diamond, Třetí šimpanz. Vzestup a pád lidského rodu, Praha, 2004