Karel Thein

Anotace 2005-2006

 

Rozum a smysly: problém vrozených idejí

 

            Cílem semináře je podrobná interpretace vybraných textů, které ilustrují tři různé fáze diskusí o původu vědění v lidské mysli či duši: (1) spor o vědění, jehož duše nabyla během své lidsky vzato prenatální existence (Platón a kritika jeho pozice z pera Aristotelova); (2) dvojznačný až rozporný postoj ke „vrozeným idejím“ v rámci antického stoicismu a problém empirického myšlení v helénistickém i mladším období; (3) moderní spor o vrozené ideje, s důrazem na stanovisko jejich obránců (Descartes, Leibniz). Tyto tři stránky staletého sporu mezi „racionalisty“ a „empiriky“ mají přes všechnu různost určité společné rysy.  Seminář by měl vést k jejich shrnutí, a tím k otázce relevance této problematiky pro současné filosofické spory na dané téma.

Zimní semestr se bude přirozeně věnovat Platónovým dialogům Menón, Faidón a Faidros, a poté Aristotelově kritice anamnésisPrvních  i Druhých analytikách. Následovat bude rekonstrukce tzv. zárodků rozumu podle některých stoicků a připomínka opačné čili empirické tendence. Následný obrat k moderním textům se bude opírat též o způsob, jímž se moderní filosofie dovolává právě platónské anamnésis (Leibniz) nebo motivů stoických (Kant, částečně opět Leibniz). Podrobněji bude zkoumána Leibnizova obhajoba vrozených idejí a její blízkost/vzdálenost stanovisku platónskému.

Konkrétní textové pasáže budou (bez velkého překvapení) upřesněny v úvodním semináři. Atesty budou udělovány za referát v semináři, případně písemnou práci na dohodnuté téma.