Anotace kurzu Estetika v kontextu filosofie (uměno- a kognitivních věd) pro Mezioborovou nabídku předmětů pro studenty všech oborů.

 

Kurz se skládá ze dvou bloků, co do rozsahu 1/3 kurzu tvoří stručný přehled dějin estetiky ve vazbě na dějiny filosofie, 2/3 pak expozice současného stavu estetiky jako svébytného odvětví filosofie, zahrnující filosofii umění, estetiku přírody a propojující další humanitní discipliny (sociologie, psychologie, kognitivní vědy, sémiotika). Kurz seznamuje se základními kategoriemi filosofické estetiky ve vývojovém přehledu, s modifikacemi těchto kategorií, způsoby jejich aplikace a způsoby tázání v kontextu současného umění a kultury.

 

Literatura:

 

W. Tatarkiewicz: Dejiny estetiky I, II, III, Bratislava, Tatran, 1985-1991.

K.E. Gilbertová, H. Kuhn: Dějiny estetiky, Praha, Odeon, 1965.

J. Nida-Rümelin, M. Betzler: Ästhetik und Kunstphilosophie von der Antike bis zur Gegenwart in Einzeldarstellungen, Stuttgart, Kröner, 1998.

K. Barck (Hrsg.): Ästhetische Grundbegriffe, Historisches Wörterbuch I-VII, Stuttgart, Weimar, Metzler, 2000-2004.

M. Kelly: Encyclopedia of Aesthetics I-IV, Oxford University Press, 1998.

 

Adorno, T.W.: Estetická teorie. Praha, Panglos 1997

Carroll, N.: Philosophy of Art. A Contemporary Introduction. London,

                   Routledge 2000

Cooper, D. (ed.): A Companion to Aesthetics. London, Blackwell 1992

Hanfling, O. (ed.): Philosophical Aesthetics. An Introduction. London,

                              Blackwell 1992

Morpurgo-Tagliabue,Q.: Současná estetika. Praha, Odeon 1985

Souriau, E.: Encyklopedie estetiky. Praha, Victoria Publishing 1994

Zeki, S.: Inner Vision. An Exploration of Art and the Brain. Oxford, OUP

               1999.

Zuska, V.(ed.): Umění, krása, šeredno. Antologie z textů estetiky 20. století.

                         Praha, Karolinum 2003

Zuska, V.(ed.): Estetika na křižovatce humanitních disciplin. Praha, Karolinum 1997.

Zuska, V.: Estetika. Úvod do současnosti tradiční discipliny. Praha, Triton 2001

 

Požadavky k atestacím:

 

Po absolvování prvního semestru zápočet (formou písemného testu),

po druhém semestru, na závěr kurzu, zkouška (formou písemného testu). Složení zkoušky je podmíněno předchozím získáním zápočtu.