ÚVOD DO STUDIA STAROSEVERSKÉHO NÁBOŽENSTVÍ

ZS 2008 ? LS 2009 (0/2 Z, 0/2 Zk)

PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Ústav germánských studií FF UK
jiri.stary@email.cz


Popis semináře:
Seminář se dělí do dvou částí (zimní a letní semestr), které možno ? dovoluje-li to studentům jejich plán studia ? absolvovat i samostatně. První část semináře se bude věnovat hlavním postavám panteonu a mýtům formujícím základní představy o světě. Druhá část semináře bude sestávat z diskusí nad vybranými tématy, která se přímo či nepřímo vztahují k náboženství starých Seveřanů.

Předpoklady:
Znalost staré severštiny není u studentů předpokládána, nutné primární prameny jsou dostupné v českých překladech (překlady ostatních děl budou k dispozici v aparátu semináře). Pro absolvování semináře je nicméně nutná znalost jazyků potřebných ke studiu sekundární literatury. Pro základní orientaci při její četbě a její plné pochopení lze doporučit:

Heinrich Beck et al. (ed.), Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Berlin ? New York: Walter de Gruyter, 1967-2007

Pulsiano, Phillip et al. (ed.), Medieval Scandinavia: An Encyclopaedia, New York and London: Garland Publishing, 1993

Simek, Rudolf, Lexikon der germanischen mythologie. Kröners Taschenausgabe 386; Stuttgart: Alfred Kröner, 1984

Simek, Rudolf, Dictionary of Northern Mythology, Cambridge ? Rochester: D. S. Brewer, 1993

Simek, Rudolf, Dictionnaire de la mythologie germano-scandinave, Paris: Éditions du Porte Glaive, 1996

 

SYLABUS

Zimní semestr:

1. Úvod. Prameny staroseverského náboženství
2. Kosmogonie I
3. Kosmogonie II
4. Kosmologie: Midgard a Útgard
5. Yggdrasill, tursové a elementární mocnosti, válka Ásů s Vany
6. Ódin
7. Tór
8. Vanové: Frey, Freyja, Njörd
9. Loki
10. Tý, Baldr, Höd, Váli
11. Stvoření člověka a počátky společnosti
12. Legendární hrdinové
13. Soumrak bohů

Požadavky pro udělení atestu:
Předpokladem k udělení atestu bude přečtení uvedených děl primární a sekundární literatury a znalost odpřednášené látky. Zápočet bude udělen po úspěšném absolvování krátkého pohovoru (ca. 20 min.), který prověří vaše vědomosti, zkouška bude vyžadovat sepsání krátké práce na téma zvolené po konzultaci s přednášejícím.

Primární literaura:

a) Povinná

Edda. Přeložil Ladislav Heger, revidovala Helena Kadečková; Argo, Praha 2004

Snorri Sturluson: Edda a Sága o Ynglinzích. Přeložila Helena Kadečková; Argo, Praha 2003


b) Povinně volitelná (nejméně dvě knihy)

Staroislandské ságy. Přeložil Ladislav Heger, SNKLU, Praha 1965

Sága o Egilovi, synu Skallagrímově. Přeložil K. Vrátný, Kuncíř, Praha 1926

Sága o Volsunzích. Přeložil Leopold Zatočil, SPN, Praha 1960Sekundární literatura:

a) Povinná

Helena Kadečková: Dějiny severských literatur I. - středověk. Praha, Karolinum, 1993


b) Povinně volitelná (nejméně dvě knihy)

de Vries, Jan: Altgermanische Religionsgeschichte, Berlin : de Gruyter, 1941-2

Turville-Petre, Gabriel: Myth and Religion of the North : The Religion of Ancient Scandinavia, London: Weidenfeld and Nicolson, 1964

Derolez, René, Götter und Mythen der Germanen, Einsiedeln : Benziger, 1963

Boyer, Régis: Yggdrasill. La religion des anciens scandinaves, Paris : Payot, 1981

Derolez, René, Les dieux et la religion des Germains, Paris : Payot, 1962

Dumézil, Georges: Gods of the Ancient Northmen, Berkeley [u.a.]: Univ. of California Pr., 1973

Ström, ?ke Viktor: Germanische Religion, in: Germanische und baltische Religion, Stuttgart [u.a.] : Kohlhammer, 1975


Letní semestr

1. Valkýry, dísy, álfové, duchové země, dvergové
2. Mrtví, fylgje a hamingje
3. Sny a vidění
4. Mantika
5. Chrám a kult
6. Sláva a hanba. Morálka starých Sevřanů
7. Zásvětí, Hel, Valhalla. Problém duše a těla
8. Inspirace u starých Seveřanů
9. Christianizace I
10. Christianizace II
11. Pohanští bohové v křesťanských představách
12. Osud
13. Soumrak bohů a jeho role ve staroseverském náboženství

Požadavky pro udělení atestu:
Předpokladem k udělení atestu bude přečtení děl primární i sekundární literatury a dále literaury k atestačnímu tématu. Atestační téma si student zvolí po konzultaci se školitelem a následně obdrží seznam literatury k prostudování. Zápočet bude udělen po úspěšném absolvování krátkého pohovoru (ca. 20 min.) na zvolené téma, zkouška bude vyžadovat sepsání krátké práce na toto téma.

Primární literaura:

a) Povinná

Snorri Sturluson: Sága o svatém Olavu. Přeložil Ladislav Heger, Lidová demokracie, Praha 1967

Sága o Grettim. Přeložil Ladislav Heger, Praha : SNKLHU, 1957

Sága o Gunnlaugovi, hadím jayzku. Přeložil Emil Walter, Praha : Bradáč, 1919

Sága o Hervaře. Přeložil Jan Kozák, Praha: Herrmann, 2008

Sága o Hrafnkelovi, knězi Freyjově. Přeložil K. Vrátný; in: Český lid 1920 (bude k dispozici v seminárním aparátu)

Staroislandské povídky. Přeložila H. Kadečková a V. Dudková, Praha: Dauphin 1999


Sekundární literatura

a) Povinně volitelná (nejméně jednu knihu)

Weinhold, Karl, Altnordisches Leben, Berlin: Weidmann, 1977

Simpson, Jacqueline, Everyday Life in the Viking Age, London: B.T. Batsford, 1969

Boyer, Régis, La vie quotidienne des Vikings (800-1050), Paris: Hachette, 1992


Studenti, kteří neabsolvovali zimní semestr přednášky, musí navíc prostudovat

Edda. Přeložil Ladislav Heger, revidovala Helena Kadečková; Argo, Praha 2004

Snorri Sturluson: Edda a Sága o Ynglinzích. Přeložila Helena Kadečková; Argo, Praha 2003

Staroislandské ságy. Přeložil Ladislav Heger, SNKLU, Praha 1965

Helena Kadečková: Dějiny severských literatur I. - středověk. Praha, Karolinum, 1993