Četba sanskrtských textů pro mírně pokročilé

Dvousemestrový kurs četby sanskrtských textů s náboženskou tematikou pro posluchače religionistiky a indologických oborů. Výběr textů (purány, eposy) bude přizpůsoben úrovni znalostí posluchačů; nezbytným předpokladem je absolvování základního kursu sanskrtu v rozsahu u nás používaných učebnic (Zbavitel ? Strnad, Učebnice sanskrtu; Madhav Deshpande, Sa?sk?tasubodhin?-A Sanskrit Primer). Vyžadována je pravidelná účast a průběžná příprava na hodinu.

Přednášející: PhDr. Jaroslav Strnad, PhD., Orientální ústav AV ČR, v.v.i.

Čas a místo konání: pátek 9.10-10.40 hod., FF UK, Celetná 20, uč. č. 208