Analogie v aristotelské tradici

 

latinská četba

 

Lukáš Novák

 

ZS 2008/09

úterý 12:30?14:05

FF hlavní budova

místnost 217

 

Obsahem kursu bude četba a interpretace textů věnujících se problematice analogie v arisotelsko-scholastické tradici. V úvodu se seznámíme s výchozími místy u Aristo­tela, dále s klíčovými texty Tomáše Akvinského a  se Scotovou kritikou teorie analogických pojmů. Zbytek semináře poté věnujeme četbě nejdůležitějších pasáží  díla významného renesančního tomisty Tomáše de Vio zvaného Kajetán (1468?1534) De nominum analogia (1498). V tomto opusculu se Kajetán pokouší vybudovat systematicky teorii analogických pojmů, která by odolala Scotově kritice a zároveň by vycházela z Tomášova odkazu; pro pozdější Tomisty se Kajetánova teorie analogie stala standardním východiskem. V případě zájmu a dostatku času se též budeme věnovat konkurenční teorii analogie F. Suáreze, vyložené v jeho Metafyzických disputacích.

 

Literatura

Petr Dvořák: Tomáš a Kajetán o analogii jmen, Praha: Krystal 2007 (obsahuje i texty Tomáše a Kajetána, které budou čteny a seznam další doplňkové literatury) Petr Dvořák (ed.): Analogie ve filosofii a teologii, Brno: CDK 2007 Petr Dvořák: ?Some Thomists on Analogy?, Studia Neoaristotelica 3 (2001) / 1, str. 28?35 Lukáš Novák ? Petr Dvořák: Úvod do logiky aristotelské tradice, České Budějovice: TF JU 2007 A. J. Ashworth: ?Medieval Theories of Analogy?, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL =