Platón: duše, tělo a řeč

Přednáška sleduje dvojí cíl: 1. podat úvod do Platónovy filosofie; 2. pokusit se ukázat, v jakém smyslu je duše a její vztah k tělu a k řeči centrálním tématem této filosofie. 

Co je to duše a jaký její specifický způsob bytí? V jakém ohledu Platón ve svém pojetí duše navazuje na starší myšlenkové řecké proudy, ať již filosofické či religiózní? Proč klade takový důraz na sebepoznání, reflexi vlastní konečnosti a péči o vlastní duši? Jaký je vztah duše k tomu, čím ona sama není, a jaká jejejí role v Platónově celkové ontologické a kosmologické koncepci? Lze vůbec v Platónově filosofii nalézt jednotnou koncepci duše? Čím se liší tělo a řeč a vztah duše k nim? Jaké typy a druhy duší existují a jakou roli má v Platónově filosofii vzájemnost individuálních duší? Do jaké míry je tato vzájemnost zprostředkována tělem a řečí? 

Přednášky věnované těmto a dalším souvisejícím otázkám budou vycházet z interpretace vybraných pasáží Platónových děl, zároveň se však budou snažit sledovat obecnější otázky, které přesahují ryze platónské stanovisko.

Seminář k přednášce je možné absolvovat dvojím způsobem. Buď účastí na semináři dr. Karla Theina „Faidón“ (Platón – seminář I), nebo účastí na semináři „Bytí nebytí (Sofistés)“ (Platón – seminář II). Atestací k přednášce je zkouška z antické filosofie v rámci zkoušek z dějin a systematiky.

PS. Přednáška začíná až 23.10. Velmi se omlouvám. Bude-li na straně účastníků zájem, své absence rád v příhodný termín nahradím. Děkuji za pochopení. Štěpán Špinka