Střednost v Platónově politické filosofii

 

Jakub Jinek

FF UK, ÚFaR (LS 2009)

 

Anotace:

 

Cílem kursu je pochopit nejtěžší bod Platónovy politické filosofie, totiž otázku, v jakém smyslu může být politický střed chápán jako stejně dobrý či dokonce lepší než pozitivní krajnost. V jakém smyslu může být smíšené zřízení lepší než aristokracie? Je zjevné, že na tuto paradoxní otázku nelze odpovědět dříve, než pochopíme, co pro Platóna konkrétně znamená střednost v politice, tedy jak vypadá střed a směs v zákonných ustanoveních jeho druhého nejlepšího zřízení.

 

Požadavky:

 

Kurs je určen pro začátečníky i pokročilé. Každý student si připraví prezentaci jednoho z diskutovaných problémů (bude upřesněno na první hodině). Studenti by se měli aktivně zapojit do diskuse.

 

Literatura (všechny tituly jsou dostupné v knihovně ÚFaR):

 

Barker, E., The political thought of Plato and Aristotle, New York 1959.

Benardete, S., Plato's "Laws", Chicago – London 2000.

Bobonich, Ch., Plato’s utopia recast: his later ethics and politics, Oxford – New York 2002.

Friedländer, P., Plato: an introduction, translated by Hans Meyerhoff, New York 1964.

Görgermanns, H., Beiträge zur Interpretation von Platons Nomoi, München 1960.

Guthrie, W. K. C, A history of Greek philosophy. Vol. 5, Cambridge 1978

Havlíček, A. – Karfík, F. (ed.), The Republic and the Laws of Plato: proceedings of the first symposium Platonicum Pragense, Praha 1998.

Hentschke, A. B., Politik und Philosophie bei Plato und Aristoteles: die Stellung der Nomoi im Platonischen Gesamtwerk und die politische Theorie des Aristoteles, Frankfurt a. M. 1971.

Klosko, G., The development of Plato’s political theory, 2nd ed., Oxford – New York 2006.

Knoch, W., Die Strafbestimmungen in Platons Nomoi, Wiesbaden 1960.

Krämer, H. J., Arete bei Platon und Aristoteles, Heidelberg 1959.

Lisi, F. L., Einheit und Vielheit des platonischen Nomosbegriffes, Königstein 1985.

Morrow, G. R., Plato’s Cretan city: a historical interpretation of the Laws, Princeton 1993.

Schofield, M., Plato: political philosophy, Oxford 2006.

Schöpsdau, Klaus (překl.), Platon, Nomoi I-III, Götingen 1994.

Schöpsdau, Klaus (překl.), Platon, Nomoi IV-VII, Götingen 2003.

Scolnicov, S. – Brisson, L. (ed.), Plato's Laws: From Theory into Practice, S. Augustin 2003.

Stalley, R. F., An Introduction to Plato’s Laws, Indianapolis 1983.