Logická zkoumání patří mezi základní filosofické spisy 20. století. Zároveň je to první velké dílo, jímž na svou práci upoutal pozornost Edmund Husserl, který v něm položil základy svého projektu fenomenologické filosofie. Vzhledem k připravovanému českému vydání tohoto spisu, jsme se rozhodli uspořádat přednášku/seminář týkající se pátého log. zkoumání, jež spolu s šestým zkoumáním patří k nejčtenějším. Husserl se v něm zprvu věnuje rozlišení třech různých pojmů vědomí, aby se vzápětí zaměřil na jeden z nich, totiž na vědomí jakožto intencionalitu. Následuje řada filosoficky důsažných distinkcí podstatných momentů intencionálního aktu jako takového a zkoumání týkající se vztahů mezi soudovou intencionalitou, jejími modalitami a ostatními intencionálními akty.

Hodiny budou většinou zahajovány krátkou přednáškou, která bude účastníky seznamovat s celkovým pozadím Log. zkoumání a s hlavními pojmy. Poté se budou číst a interpretovat vybrané pasáže V.log. zkoumání v českém překladu, přičemž se bude také přihlížet k německému originálu.

 

Doporučená literatura:

R. Bernet, E. Marbach, I. Kern – Úvod do myšlení Edmunda Husserla, Oikoymenh, 2004

J.N. Mohanty - Edmund Husserl’s theory of meaning, Nijhoff, 1976

J.N. Mohanty (ed.) – Readings in Edmund Husserl´s Logica Investigations, Springer, 1977

E.Tugendhat - Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, Gruyter, 1970