Název semináře: S. Kierkegaard - Nemoc k smrti a Pojem úzkosti

Lektor: Mgr. Petr Adámek (Prof. Miroslav Petříček)

Termín, čas a místo: LS 2009, Út, 14.10 -15.45, C 208

(Úvodní seminář začíná 3.3.!)

 

 

 

 

Anotace:

 

  Cílem semináře je porozumět existenciální koncepci člověka u Sörena Kierkegaarda na základě průběžné četby Nemoci k smrti a Pojmu úzkosti. Seminář je určen pro studenty všech ročníků bez omezení.

 

 

 

Výchozí text:

 

 

Kierkegaard, S., Bázeň a chvění, Nemoc k smrti, přel. M. M. Thulstrupová, Svoboda, Praha, 1993.

 

Kierkegaard, S., Der Begriff Angst, in: Gesammelte Werke, Abt. 11/12, übers. von E. Hirsch, Diederichs-Verl.

 

Paralelně s německým překladem lze užít také:

 

Kierkegaard, S., The Concept of Anxiety, Transl. by R. Thomte, A. B. Anderson, Princeton, New Jersey, 1980.

 

 

 

 

Doporučená literatura:

 

Ringleben, J., Die Krankheit zum Tode von Sören Kierkegaard, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1995.

The Sickness unto Death, International Kierkegaard Commentary, Vol. 19, ed. by R.L. Perkins, Mercer, 1987

The Concept of Anxiety, International Kierkegaard Commentary, Vol. 8, ed. by R.L. Perkins, Mercer, 1985.