Hegelova Fenomenologie ducha

Seminář navazuje na četbu v předchozích semestrech. V tomto semestru bude předmětem úvah a analýz kapitola ?Beobachtende Vernunft?.

Literatura:

1. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, (doporučeno je vydání u těchto nakladalství: Reclam, Meiner, Suhrkamp)

2. G. W. F. Hegel, Fenomenologie ducha (Patočkův překlad).

3. H. F. Fulda, Hegel, München: Beck 2003.

4. Hegelova dialektika, vyd. J. Chotaš aj. Karásek, Praha: Oikoumenh 2008

5. Hegels Phänomenologie des Geistes. Ein kooperativer Kommentar zu einem Schlüsselwerk der Moderne, vyd. K. Viewegh a W. Welsch, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008.