Schellingova filosofie přírody

Filosofie přírody je jednou z nejvýznamnějších součástí Schellingovy filosofie. Po roce 1800 se Schelling pokouší pod Spinozovým vlivem koncipovat filosofii přírody jako monistickou ontologii, ve které jsou všechny přírodní fenomény pojaty jako projevy absolutní substance, kterou označuje také jako natura naturans. Celek přírody je tak všejednotou, ze které se odvozuje význam, struktura a postavení přírodních fenoménů v rámci tohoto celku. V semináři budou čteny a vykládány vybrané kapitoly ze Schellingova vrcholného přírodně-filosofického spisu ?System der gesammten Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere? z r. 1804.

Účast v semináři předpokládá pasivní znalost němčiny.

Literatura:

1. F. W. J. Schelling, Ausgewählte Schriften, vyd. M. Frank, sv. 3, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1985, 2. vyd. 1995.

2. M. Frank, Eine Einführung in Schellings Philosophie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1985.