Náboženství Anatolie

Anotace:

Cílem kursu je zprostředkovat základní informace o náboženských kulturách starověké Anatolie 3. a 2. tis. př. Kr. Jádro přednášky tedy tvoří výklad o reáliích chattijských (protochetitských), chetitských a churritských. Danostem pocházejícím z 1. tis., kdy v oblasti dochází k výrazným změnám etnickým, politickým i kulturně?náboženským, je věnována okrajová pozornost, pouze z kontextových důvodů. V zimním semestru slouží k uvedení do problematiky stručné shrnutí výsledků dosavadního archeologického výzkumu, dějinný nástin, charakteristika místních jazyků a písem, utřídění pramenů ke studiu a bibliografická orientace. Po prolegomenální části se výklad obírá panteony jednotlivých etnik, charakterizováním jejich nejdůležitějších představitelů a představitelek a mytickým látkám s nimi spojeným. V letním semestru je kurs soustředěn na dílčí aspekty zejména chetitské, méně pak churritské teologie (koncepce posvátna a božství, systemizace panteonu), kosmologie (podání o strukturaci světa a nebezpečí regrese chaosu, obraz světa), antropologie (stvoření člověka, jeho úděl, vztah duše a těla, thanatologie). Kurs je ukončen přehledem chetitsko?churritského kultu: koncept rituální čistoty, bohoslužebné prostory, bohoslužebné symboly, kněžské stavy a jejich kompetence, bohoslužebné úkony (zejména obětní a modlitební praxe), nejdůležitější svátky, divinační techniky, magie a exorcismus, přechodové rituály a kult předků.

Atest je udělován po složení ústní zkoušky.

 

Povinná literatura:

Mýty staré Mezopotámie: Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Přel. Blahoslav Hruška - Lubor Matouš - Jiří Prosecký - Jana Součková. Živá díla minulosti 83; Praha: Odeon, 1977: s.275?321 (= 3. část: "Chetitské mýty").

Maciej Popko, Religie starożytnej Anatolii. Warszawa: Iskry, 1980. [Angl.: Religions of Asia Minor. Přel. Iwona Zych. Warszawa: Academic Publications Dialog, 1995.]

Doporučená literatura:

Trevor Bryce, The Kingdom of the Hittites. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Giuseppe Furlani, La religione degli Hittiti. Bologna: N. Zanichelli, 1936.

Oliver R. Gurney, Some Aspects of Hittite Religion. Schweich Lectures of the British Academy 1976; Oxford: Oxford University Press, 1976.

Volkert Haas, Geschichte der hethitischen Religion. Handbuch der Orientalistik I A/15; Leiden - New York - Köln: E. J. Brill, 1994.

Jiří Prosecký - Blahoslav Hruška - Jana Součková - Klára Břeňová, Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu. Praha: Libri, 2003.

Jack M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East. 2 sv. Peabody: Hendrickson Publishers, 2000.

Gernot Wilhelm, Grundzuge der Geschichte und Kultur der Hurriter. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. [Angl.: The Hurrians. Přel. Jennifer Barnes. Warminster: Aris & Phillips, 1989.]

Vojtěch Zamarovský, Za tajemstvím říše Chetitů. Praha: Mladá fronta, 1964.