Sanskrt II: praktická cvičení  

Tento jednohodinový kurs je doplňkem ke kursu Sanskrt II.

Budeme číst jednoduché sanskrtské texty z Deshpandeho učebnice.

Atestace: za každý semestr jeden zápočet za ústní překlad vybrané pasáže z přečtených textů.