Řecká četba: Sallústios - O bozích a kosmu

 

Kurz je určen pro studenty, kteří si již osvojili veškerou řeckou gramatiku (např. absolvováním kurzů Řečtina I–II) a chtějí si své znalosti řečtiny dále prohlubovat četbou řeckých textů.

V letošním roce budeme číst spisek O bozích a kosmu, který sepsal novoplatonik Sallústios v době vlády císaře Juliána Apostaty. Ten se v letech 361–364 n. l. půl století po Konstantinově konverzi ke křesťanství pokusil zvrátit historický vývoj a znovu přivést na politické výsluní pohanské náboženství, které tou dobou již silně upadalo. Staré řecko-římské náboženství bylo primárně rituálním systémem bez jakékoli teologie. Tváří v tvář křesťanství však již bez teologického rámce nemohlo obstát. Julián se proto tradiční kulty pokoušel zaštítit novoplatónskou filosofií. Na pomoc mu vyšel jeho přítel Sallústios sepsáním právě našeho spisku O bozích a kosmu. Ten měl být jakousi příručkou „novoplatonismu pro lid“ a kladl si za cíl srozumitelně a co nejjednodušeji představit základní principy novoplatónského učení – především pak ty z nich, které měly dopad na etiku a náboženství. Spis z důvodu svého žánru nevyniká myšlenkovou hloubkou, je nicméně zajímavým a čtenářsky nenáročným úvodem do pozdního novoplatonismu, přičemž je zajímavý jak pro filosofy, tak pro religionisty.

Text bude zveřejněn na Moodlu.