Ústav filosofie a religionistiky FF UK

Školní rok 2008 - 2009

 

Název kursu: Četba hebrejských náboženských textů: Jehuda ha-Levi                ZS       -/2 Z   

Číslo kursu:

Vyučující: Milan Lyčka

Pátek, 12:30-14:05, učebna č. 217

 

Anotace:

 

Seminář se zabývá četbou knihy Kuzari Jehudy ha-Leviho. Texty se budou číst v hebrejském vokalizovaném (punktovaném) překladu, k dispozici bude anglická verze. Studenti se seznámí s židovskou filosofickou reflexí rabínského judaismu a základními pojmy aristotelsko-novoplatónské filosofie v adaptaci a aplikaci filosofie judaismu.

 

Podmínkou účasti na semináři je alespoň základní znalost hebrejštiny a židovské náboženské tradice.

 

Literatura:

 

Sefer ha-Kuzari le-rabi Jehuda ha-Levi (překl. Jehuda Even Šmuel). Hoca´at Devir, Jerušalajim 1994

 

Judah Halevi, The Kuzari. An Argument for the Faith of Israel. Engl. trans. by Hartwig Hirschfeld, Schocken Books, New York, 1964.

 

Doporučená literatura:

 

Gesenius, William, Hebrew Grammar (A. E. Cowley, transl.). Oxford University Press, 19952.

 

Brown, Francis; Driver, S. R.; Briggs, Charles A., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Clarendon Press, Oxford, 1906, rev. 1951, mnoho reprintů.

 

Jastrow, Marcus, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. The Judaica Press, New York, 19031, 19712, mnoho reprintů.

 

Halivni, David Weiss, Peshat and Derash. Plain and Applied Meaning in Rabbinic Exegesis. Oxford University Press, New York / Oxford, 1991, 1998.

 

Guttmann, Julius, Philosophies of Judaism. Anchor Books, Doubleday & Company, Inc., New York, 1966.

 

Sirat, Colette, A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages. Cambridge University Press, Cambridge, 1985.

 

Atestace:

 

Studenti získají zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři včetně domácí jazykové přípravy, která bude ověřována vedoucím semináře.