Platónův Parmenidés: Jestliže jedno jest 

Vedoucí kursu: Eliška Luhanová, Robert Roreitner

Výpomoc: Štěpán Špinka 

V rámci úvodních dvou až třísetkání stručně shrneme první část dialogu (s ohledem na jednotu dialogu jako celku) a nastíníme základní interpretační přístupy k tomuto Platónovu dílu. Poté bude seminář věnován postupné četbě a komentáři druhé části dialogu. Četbu zahájíme pasáží rozvrhující plán následujících úvah (135e–136c). Cílem našeho dalšího usilování bude důkladně přečíst, prodiskutovat a promyslet Parmenidovo zkoumání prvních dvou hypotéz (137c–142b a 142b–155e) a následující pasáž o náhlosti (tzv. „třetí hypotézu“, 155e–157b). Rychlost postupu textem není předem stanovena. Nelze tedy vyloučit, že kurs bude mít nějaké (letní či podzimní) pokračování.

Východiskem četby bude řecký text. Základní znalost řečtiny je tedy vítaná, není však podmínkou účasti na semináři.

Atest za kurs bude udělován na základě patronátu nad vybraným úsekem textu včetně vyhotovení pracovního překladu tohoto úseku do češtiny.