Kurz formou komentované četby sleduje proces utváření konceptu extatické temporality v pozdní metafysice. Po výkladu klasické teorie časo-prostoru  Hegelovy jsme v akademickém roce 2008/09 sledovali Kierkegaardův koncept okamžiku z Pojmu úzkosti a Fichte výklad času, předjímající motiv moderně chápané retence. V současné chvíli  na semináři sledujeme úvodní partie Heideggerovy přednášky Zeit und Sein, z roku 1962. Materiály k semináři zajistí vedoucí.

Podmínkou k udělění zápočtu  je aktivní účast a zvládnutí problematiky kurzu.