Předsudky filosofů – Pavel Kouba

Semestrální výběrový kurs, volně navazující na četbu části  Nietzschova spisu Menschliches, Allzumenschliches. Půjde o interpretaci tematicky podobně zaměřeného oddílu z knihy Mimo dobro a zlo, zejména 1. hlavu (Předsudky filosofů) a výběru aforismů z hlavy 2. (Svobodný duch).  Těžiště tvoří aforismy zabývající se povahou pravdy, předpokladů poznání a počáteční charakteristiky „vůle k moci“.

Podmínky k udělení zápočtu jsou aktivní účast v semináři, interpretace jednoho z paragrafů probíraného textu a krátká seminární práce (5-10 stran).