Patočka a fenomenologie

 

Úvod do Patočkova myšlení se zvláštním zřetelem k fenomenologii. Přednáška bude chronologicky sledovat hlavní Patočkova díla počínaje jeho disertací a konče Kacířskými eseji k filosofii dějin. Klíčové motivy Patočkovy fenomenologie budou situovány do širšího kontextu autorova myšlení.