Fenomenologická romantika

 

„Já jsem“ znamená podle vyloženého, že „cesta“, kterou ve své bytnosti jest, určuje své „pole“, jímž probíhá, „prostředí“, kterým putuje, „stezky“, kterými může a kterými skutečně se dává; tímto charakterem „cesty“, „pouti“, vše, čím tato pouť není, dostává svůj smysl zastávky, orientační značky, prostředku či překážky; a na druhé straně momenty cesty, její peripetie, její „stav“, je přirozeně tím, co tvoří vlastní „obsah“ vnitřního života – jenže to jsou momenty celku, který není nikdy nazírán, „dán“ tak pasivně, jako věc před naším pohledem. (Jan Patočka, Nepředmětné a zpředmětnělé nitro)

Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na semináři a jeden referát k probíranému tématu v každém semestru.