Heidegger – Bytí a čas

 

Seminář je doplňkem k přednášce “Patočka a fenomenologie”. Bude věnován četbě Heideggerova klíčového spisu Bytí a čas, klasického díla filosofie 20. století. Po spíše přednáškovém shrnutí první poloviny Bytí a času budeme pokračovat v komentované četbě doplňované referáty.

 

Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na semináři a jeden referát k probíranému tématu v každém semestru.