Etika a politická filosofie - přednáška

Jakub Jirsa (jakub.jirsa@ff.cuni.cz)

Čtvrtek, 9:10-10:40, č.d. 217

 

Během přednášek se pokusím představit základní pozice současných etických teorií. Přístup kurzu bude systematický, nikoli historický. Začneme otázkou, zda lze etické soudy odůvodnit, případně jaký je vlastně zdroj a postavení hodnot v našem světě. Každý přístup bude vyložen na několika konkrétních textech (viz rozpis kurzu níže), které budou dostupné (semestrální aparát, MOODLE). Po tomto stručném úvodu do metaetiky následuje seznámení se s konkrétními etickými teoriemi (eudaimonismus, deontologie, utilitarismus, etika ctností), s jejich přednostmi a problémy.

Probíraná literatura je v angličtině (nicméně texty jsou krátké), případně zajistím alternativy v jiných jazycích.

 

Atestace:

Zápočet – předpokládá účast na přednáškách, práce o rozsahu cca 2000 slov na předem dohodnuté téma

PP (písemná práce, zkouška) – písemná práce o rozsahu 4000 slov na předem dohodnuté téma

 

V rámci kurzu je možné vybrat si ze dvou seminářů (druhý seminář lze zapsat jako volitelný kurz):

Etika seminář A - Četba textů z morální fil. – pátek 10:50-12:25

Etika seminář B - Etické problémy (spolu se Štěpánem Špinkou) – čtvrtek 10:50-12:25

 

A. Úvodní problémy – etika a její odůvodnění

I. Problémy s etikou – jak a proč víme (či si myslíme, že víme), co je dobré a co je zlé?

·         Ayer, A.J.: „A Critique of Ethics“ in Language, Truth and Logic, s. 102-113; přetištěno v Shafer-Landau (ed.) Ethical Theory, s. 18-24.

 

II. Imorální stanovisko – kdo je imoralista?

·         Bernard Williams: „The Archimedean Point“ v Ethics and The Limits of Philosophy s. 22-29.

III. Proč tedy jednat morálně? Můžeme mít nějaký důvod?

·         Philippa Foot: „Morality as a System of Hypothetical Imperatives“ v Shafer-Landau (ed.) Ethical Theory, s. 153-159.

·         Russ Shafer-Landau: „Moral Rationalism“ v Shafer-Landau (ed.) Ethical Theory, s. 174-182.

 

B. Úvod do metaetiky (odůvodnění etických soudů)

IV. Hodnoty a emoce (úvod do metaetiky 1)

·         Simon Blackburn: „Truth, Beauty, and Goodness“ na http://www.phil.cam.ac.uk/~swb24/PAPERS/Truthbeauty.pdf

V.  Různé podoby konstruktivismu (úvod do metaetiky 2)

·         Norman Daniels: „Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics“, The Journal of Philosophy 76 (1979), 256-82.

·         John Rawls: „Some Remarks about Moral theory“ v Theory of Justice (1999), s. 40-46.

VI. Realismus (úvod do metaetiky 3 – poslední část)

·         Richard N. Boyd: „How To Be a Moral Realist“ v Shafer-Landau a Cuneo (ed.) Foundations of Ethics, s. 163-187.

·         Russ Shaffer-Landau: „Ethics as Philosophy: A Defense of Ethical Nonnaturalism“ v Shafer-Landau a Cuneo (ed.) Foundations of Ethics, s. 210-222.

 

C. Různé podoby etiky

 

VII. Eudaimonismus

·         Richard Kraut: „Flourishing“ v Cairns, Herrmann a Penner (ed.) Pursuing the good – Ethics and Metaphysics in Plato’s Republic, Edinburgh, s. 154-167.

 

VIII. Deontologie

·         Christine Korsgaard: „Kant’s Formula of Universal Law“ v Shafer-Landau (ed.) Ethical Theory, s. 540-552.

·         Alan Gewirth: „The Golden Rule Rationalized“ v Shafer-Landau (ed.) Ethical Theory, s. 569-581.

 

IX. Utilitarismus

·         John Rawls: „Classical Utilitarianism“ v A Theory of Justice (1999), Harvard, s. 19-24.

·         Bernard Williams: „A Critique of Utilitarianism“ v Smart a Williams, Utilitarianism: For and Against, Cambridge, s. 82-117. (repr. v Cahn-Markie (ed.) Ethics)

·         Derek Parfit: „Five Mistakes in Moral Mathematics“ v Reasons and Persons, Oxford, 67-86.

 

X. Dohoda

·         David Gauthier: „Why Contractarianism?“ v Cahn-Markie (ed.) Ethics, s. 516-526.

 

XI. Etika ctností

·         G.E.M. Anscombe: „Modern Moral Philosophy“ v Cahn-Markie (ed.) Ethics, s. 481-493.

·         Julia Annas: „Being Virtuous and Doing the Right Thing“v  Shafer-Landau (ed.) Ethical Theory, s. 735-745.