Etika – četba

Jakub Jirsa (jakub.jirsa@ff.cuni.cz)

Pátek, 10:50 – 12: 25

 

Seminář je věnován četbě primárních textů. Prezentaci je možné konzultovat s níže doporučenou sekundární literaturou (vzhledem k velkému počtu účastníků budou při některých setkáních prezentace dvě, jedna primárního textu, druhá k sekundární literatuře, netřeba se lekat). Optimální délka prezentace je 5 – 10 min a shrne základní teze a (hlavně) problémy ve vybraném textu. Seznam začíná od 4.XII.2009; k jednotlivým prezentacím nepíši datum, jelikož nad některými texty strávíme (možná) více než jedno setkání. V závorkách uvádím jména prezentujících (tak, kde si je pamatuji …)

 

Aristotelés, Etika Nikomachova II (mravní ctnosti)

·         Burnyeat, M.F. (1980): „Aristotle on Learning to Be Good“ v Rorty, A. O. (ed) Essays on Aristotle’s Ethics, Berkeley, s. 69-92.

·         Williams, B. (1980): „Justice as a Virtue“ v Rorty, A. O. (ed) Essays on Aristotle’s Ethics, Berkeley, s. 189-199.

Aristotelés, Etika Nikomachova X (nejlepší možný život, rozumové ctnosti)

David Hume, A Treatise of Human Nature III.1.1 „Moral distinction not deriv‘ from reason“

·         Irwin T. (2008): „Hume: Passion and Reason“ v ibid, The Development of Ethics, vol. 2, s. 579-597.

David Hume, A Treatise of Human Nature III.1.2 „Moral distinction deriv’d from a moral sense“ (Fulín)

·         Hardin R. (2007): „2. Moral Psychology“ v ibid, David Hume: Moral and Political Theorist, Oxford.

·         Irwin T. (2008): „The Moral Sense“ v ibid, The Development of Ethics, vol. 2, s. 620-640.

David Hume, A Treatise of Human Nature III.3.1 „Of the origin of the natural virtues and vices“ (Kopecký)

·         Irwin T. (2008): „Hume: The Virtues“ v ibid, The Development of Ethics, vol. 2, s. 641-677.

Immanuel Kant , Základy metafyziky mravů, Předmluva a První část (Charvát)

·         Christine Korsgaard: „Kant’s analysis of obligation: The Argument of Groundwork I“ v Creating the Kingdom of Ends, s. 43-76.

·         Tugendhat - Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, der I. Abschnitt

Immanuel Kant , Základy metafyziky mravů, Druhá část

·         John Rawls (2000): „The Categorical Imperative: The First Formulation“ v ibid, Lectures on the History of Moral Philosophy, Harvard, s. 162-180.

·         Tugendhat - Der 2. Abschnitt von Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten

Immanuel Kant , Základy metafyziky mravů, Třetí část (Cingelová)

John Stuart Mill , Utilitarianism, kap. General Remarks

·         John Rawls: „Classical Utilitarianism“ v A Theory of Justice (1999), Harvard, s. 19-24.

John Stuart Mill , Utilitarianism, kap.What Utilitarianism Is (Tesař, Hubík)

·         Skorupski, J. (2006): „The Good for Human Beings“ v ibid, Why Read Mill Today?, Routledge, s. 15-38.

John Stuart Mill , Utilitarianism, kap. On the Connection Between Justice And Utility (Havel)

·         Bernard Williams: „A Critique of Utilitarianism“ v Smart a Williams, Utilitarianism: For and Against, Cambridge, s. 82-117. (repr. v Cahn-Markie (ed.) Ethics)

G.E.M. Anscombe, „Modern Moral Philosophy“, Philosophy 33, No. 124 (January 1958).

Thomas Scanlon, What We Owe to Each Other, Harvard University Press (1998), „The Structure of Contractualism“