Spinoza a Leibniz

Jan Palkoska

 

Spinoza a Leibniz měli mimořádně mnoho společného – od století působnosti a brilantního intelektu přes sdílený „hermeneutický“ a pojmový rámec (určený zejména doceněním Descartovy revolty vůči aristotelismu) až po fundamentální přesvědčení o dokonalé a všeobecné zdůvodnitelnosti universa. Na druhé straně si lze sotva představit radikálnější rozdíl ve stanoviscích, která každý z nich zaujímá ke klíčovým tématům, jež z tohoto sdíleného základu vyrůstají. Cílem kursu je vytěžit z pečlivé a komplexní konfrontace obou myslitelů co nejlepší porozumění jejich pozicím a zároveň tyto pozice kriticky zhodnotit ve věcném ohledu.

 

Dvousemestrální kurs bude sestávat z přednášek (2 hodiny týdně) a tematicky navazujících seminářů (2 hodiny týdně) a je určen zejména pro pokročilejší studenty. Pro jeho úspěšné absolvování je nezbytná alespoň elementární pasivní znalost latiny a francouzštiny a schopnost efektivně číst anglické sekundární texty. Požadavky k udělení atestů budou specifikovány na začátku kursu.

 

Předběžný tematický plán:

1. Základní ontologické kategorie

2. „Monismus“ vs. „pluralismus“

3. Princip postačujícího důvodu; determinismus; necessitarianismus

4. „Res cogitans“; paralelismus vs. předzjednaná harmonie

5. Kognitivní psychologie

6. Metafyzika a věda

7. Teleologie, hodnoty

8. Svoboda, theodicea