ANOTACE

Petr Rezek

FENOMENOLOGICKÁ METAFYZIKA I.

 

Kurz přináší srovnání výkladů Aristotelovy Metafyziky. Těžiště bude klást na rozbory metafor a analogií, které otevírají Aristotelovo metafyzické porozumění. Cílem je aktualizovat Aristotelovy otázky jako neodbytné a jako nevyčerpatelné.

V neposlední pak řadě se kurz soustředí na otázku fenomenologické orientace mj. i Jana Patočky, kterou položí pomocí analýzy jeho výkladů Aristotela.

Podmínkou k zápočtu je přednesení referátu z cizojazyčné literatury k tématu. Ke zkoušce je třeba zápočet a běžná zkouška, tj. přehled k  tématu v ústním rozhovoru.

Literara:

Heidegger, M., Aristotelova Metafyzika IX, 1–3, Praha 2001.

Heidegger, M., Rozvrh fenomenologické interpretace Aristotela, Praha 2008.

Martin, G., Úvod do všeobecné metafyziky, Praha 1996.

Oelmüller, W. (Hrsg.), Metaphysik heute?, Paderborn, München, Wien, Zürich 1987.

Patočka, J., Aristotelés. Jeho předchůdci a dědicové, Praha 1963.

Volkmann-Schluck, K.-H., Di Metaphysik des Aristoteles, Frankfurt a. M. 1979.