Antická filosofie – seminář A (zimní semestr 2009-2010)

 

            Náplní semináře bude četba a rozbor textů, související se skeletovým seminářem „Helénistické školy“ (viz sylabus k tomuto semináři). Pomocí vybraných pasáží představíme reprezentativní prvky stoického i epikurejského systému. V případě stoiků půjde o vybrané pasáže z Cicerona (včetně pojednání O přirozenosti bohů) a Seneky (některé Listy). Tyto pasáže doplníme nahlédnutím do sedmé knihy Díogena Laertia (Životy, názory a výroky proslulých filosofů). V případě epikurejců se zaměříme na Díogenovu desátou knihu, uvádějící v plném znění tři Epikúrovy listy, a na Lucretiovu báseň O povaze věcí (De rerum natura). Konkrétní výběr textů a pasáží vhodných k referování upřesníme v úvodním semináři podle počtu účastníků. Podmínkou získání atestu, společného se seminářem „Helénistické školy“, je referát či písemná práce v rozsahu 7-10 stran.

            Upozornění: druhý seminář (čtení) k „Antické filosofii“ vede pod názvem „Bytí nebytí II - Antická filosofie, seminář B“ dr. Štěpán Špinka.