Úvod do empirismu

James Hill, Ph.D

Místnost 225V:  středa 14,10-15,45; čtvrtek 15,50-17,25

Kurs sleduje vývoj novověké tradice empirismu v díle Johna Locka, Georgea Berkeleyho a Davida Huma.

1.      Úvod

2.      Locke proti vrozeným idejím

3.      Locke o mysli a o identitě osoby

4.      Locke o primárních a sekundárních kvalitách

5.      Locke o substanci a esenci

6.      Berkeley proti abstraktním idejím

7.      Berkeleyho imaterialismus

8.      Berkeley o konečných duších a o Bohu

9.      Humovy principy radikálního empirismu

10.  Hume o kausalitě

11.  Hume o zázracích a o důkazech Boží existence

12.  Byl Hume skeptik?

Požadavky na zápočet jsou (i) účast v kursu během semestru (student nesmí být nepřítomen více než třikrát); a (ii) referát, který by student měl pak zpracovat jako krátký esej.