Zápočet:

Přečtení a přeložení několika vět z řeckého znění stanoveného úseku Aristotelových Kategorií;

určení gramatických tvarů, které se v přečtených větách vyskytují.

 

Zkouška:

Totéž jako u zápočtu, navíc zvládnutí testu určením gramatických tvarů předtištěných řeckých slov.